Eğitim Hizmetleri

Eğitim Hizmeti

Şirketimiz laboratuvar hizmetleri konusundaki bilgi ve birikimlerini uzman personeli ile birlikte sizlere aktarmaktadır.
Talepte bulunabileceğiniz eğitim konuları;

 • Laboratuvar Akreditasyon Eğitimi - TS EN ISO / IEC 17025
 • Plastikler-Yoğunluk Deneyi(Metot A-Daldırma Metodu) - TS EN ISO 1183-1
 • Kütlesel Erime Akış Hızı (MFI, MFR) Tayini – (Metot A) - TS EN ISO 1133-1
 • Çekme Özelliklerinin Tayini (Kopma Uzaması) - TS EN ISO 6259-1 / TS EN ISO 527-1 / TS EN ISO 527-2
 • Sabit Sıcaklıkta İç Basınca Mukavemetin Tayini - TS EN ISO 1167-1
 • Pigment veya Karbon Siyahı Dağılım Derecesinin Tayini - TS ISO 18553
 • Karbon Siyahı Miktarı Tayini - ISO 6964
 • Oksidasyon İndüksiyon Süresinin Tayini (OIT) - TS EN 728
 • Boyutsal Kararlılık Deneyi - TS EN ISO 2505
 • Termoplastik Borular-Profilli-Etüv Deneyi - TS ISO 12091
 • Darbe Mukavemeti - TS EN 744
 • Termoplastik Borular-Profilli – Çember Rijitliğinin Tayini - TS EN ISO 9969
 • Termoplastik Borular-Profilli – Halka Esnekliğinin Tayini - TS EN ISO 13968
 • Boyutların Tayini - TS EN ISO 3126
 • Uçucu Madde Muhtevasının Tayini - TS EN 12099

Not: Şirketimizin belirli bir eğitim programı bulunmamaktadır. Gelen talep üzerine birebir eğitimler gerçekleşmektedir.